Kapitánska lesná škola 2019 NALODENIE

1.víkend NALODENIE

Projekt Bezpečne na vode!

28.3.-31.3.2019 sa uskutočnila prvá časť vzdelávania budúcich kapitánov vodných skautov priamo v meste Zvolen.

Prvá časť kurzu bola zameraná na získanie teroretických vedomostí v nosných témach: východiská pre vodný program (hydrológia, meteorológia, topografia) organizácia vodného programu, administratíva a účtovníctvo spojené s vedením vodno-skautského oddielu, komplexná teória bezpečnosti vodného programu a metodológia výučby plávania detí a mládeže.

Cieľom praktickej časti bolo overenie a rozšírenie adekvátnych plaveckých schopností a plaveckej kondície frekventantov a intenzívny tréning pomoci vyčerpanému plavcovi a záchrany topiaceho v pokojnej vode.

Sprievodnými cieľmi víkendu boli aj aktivity zamerané na vzájomné spoznanie sa a stmelenie kolektívu frekventantov.

Keďže v čase konania kurzu prebiehalo aj druhé kolo volieb prezidenta Slovenskej republiky, nechýbala ani možnosť ísť odvoliť svojho kanditáta.

Nosná časť praktického výcviku na plavárni (spolu až 7 hodín) bola frekventantmi hodnotená vysoko pozitívne. Vyzdvihovali najmä užitočnosť a aktuálnosť do ich praxe pri práci s deťmi a mládežou v podmienkach aplikácie vodného programu.

Tím NAVS

Realizujeme projekt podporený z Nadačného fondu Deti v bezpečí poisťovne Kooperativa.

Scroll to Top

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close