Kapitánska lesná škola 2019 NALODENIE

1.víkend NALODENIE

Projekt Bezpečne na vode!

28.3.-31.3.2019 sa uskutočnila prvá časť vzdelávania budúcich kapitánov vodných skautov priamo v meste Zvolen.

Prvá časť kurzu bola zameraná na získanie teroretických vedomostí v nosných témach: východiská pre vodný program (hydrológia, meteorológia, topografia) organizácia vodného programu, administratíva a účtovníctvo spojené s vedením vodno-skautského oddielu, komplexná teória bezpečnosti vodného programu a metodológia výučby plávania detí a mládeže.

Cieľom praktickej časti bolo overenie a rozšírenie adekvátnych plaveckých schopností a plaveckej kondície frekventantov a intenzívny tréning pomoci vyčerpanému plavcovi a záchrany topiaceho v pokojnej vode.

Sprievodnými cieľmi víkendu boli aj aktivity zamerané na vzájomné spoznanie sa a stmelenie kolektívu frekventantov.

Keďže v čase konania kurzu prebiehalo aj druhé kolo volieb prezidenta Slovenskej republiky, nechýbala ani možnosť ísť odvoliť svojho kanditáta.

Nosná časť praktického výcviku na plavárni (spolu až 7 hodín) bola frekventantmi hodnotená vysoko pozitívne. Vyzdvihovali najmä užitočnosť a aktuálnosť do ich praxe pri práci s deťmi a mládežou v podmienkach aplikácie vodného programu.

Tím NAVS

Realizujeme projekt podporený z Nadačného fondu Deti v bezpečí poisťovne Kooperativa.