Kapitánska lesná škola 2019 DRIL

2.víkend DRIL

Druhá časť kurzu KLŠ 2019 sa konala v Žiline v termíne 23.5.-26.5.2019.

V rámci projektu “Bezpečne na vode” sme sa zamerali na získavanie teoretických vedomostí v nosných témach: bezpečnosť a záchrana na divokej vode, starostlivosť o vodácky materiál, správa vodáckej lodenice, kanoistika, technika plavby a legislatíva vzťahujúca sa k činnosti vodno-skautského oddielu, vrátane trestno-právnej zodpovednosti.

Opäť nechýbali voľby, Tentokrát do Európskeho parlamentu. Začína to byť akousi záhadou. Uvidíme, čo nám prinesie letná časť.

V praktickej časti sme sa zase venovali vštiepeniu techník plavby na divokej vode, ako aj komplexným technikám záchrany a sebazáchrany na divokej vode a to prostredníctvom tréningu frekventantov na umelom vodnom kanáli v Žiline.

Táto časť kurzu bola nosná na získanie všetkých teoretických vedomostí aj praktických zručností, ktoré dospelým účastníkom umožnia samostatne pripravovať bezpečný vodný program pre deti aj mládež. Výcvik bol preto intenzívny, fyzicky vyčerpávajúci avšak dostatočne preveril schopnosti účastníkov – budúcich vedúcich skautských oddielov s implementovaným vodným programom. Práve tú časť si všetci pochvaľovali najviac.

Tím NAVS

Realizujeme projekt podporený z Nadačného fondu Deti v bezpečí poisťovne Kooperativa.