Kormidelnícky kurz KK 2015

(Lignum et funis)

Námorná akadémia vodných skautov na Slovensku aj v roku 2015 otvára svoje brány záujemcom o základný vzdelávací kurz Slovenského skautingu s vodáckymi prvkami. Kormidelnícky kurz je etablovanou značkou v Slovenskom skautingu a jeho cieľom je pripraviť mladých ľudí na cestu sebapoznávania, zodpovednosti a dobrodružstva.
Kurz sprostredkuje nevšedným pútavým spôsobom praktické zručnosti v rôznych oblastiach, ktoré sú zastrešené Námornou akadémiou vodných skautov v spolupráci s externými odborníkmi. Návštevníci kurzu nie sú len pasívnymi poslucháčmi, ale aj interaktívnymi a cieľavedomými mladými ľuďmi ochotnými venovať čas na svoj rozvoj. V kurze sa kladie dôraz na praktické využitie získaných poznatkov nielen v skautskej organizácii, ale najmä v ďalšom živote.
Práve kvôli týmto podmienkam má Kormidelnícky kurz vysoký kredit a radí sa medzi najlepšie kurzy pre deti v skautskom veku na Slovensku.

Viac na stránke kurzu: http://kk2015.skauting.sk/

Poď na KK 2015: https://www.youtube.com/watch?v=RJ2zpnbA3vk

Scroll to Top

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close