Kormidelnícky kurz KK 2015

(Lignum et funis)

Námorná akadémia vodných skautov na Slovensku aj v roku 2015 otvára svoje brány záujemcom o základný vzdelávací kurz Slovenského skautingu s vodáckymi prvkami. Kormidelnícky kurz je etablovanou značkou v Slovenskom skautingu a jeho cieľom je pripraviť mladých ľudí na cestu sebapoznávania, zodpovednosti a dobrodružstva.
Kurz sprostredkuje nevšedným pútavým spôsobom praktické zručnosti v rôznych oblastiach, ktoré sú zastrešené Námornou akadémiou vodných skautov v spolupráci s externými odborníkmi. Návštevníci kurzu nie sú len pasívnymi poslucháčmi, ale aj interaktívnymi a cieľavedomými mladými ľuďmi ochotnými venovať čas na svoj rozvoj. V kurze sa kladie dôraz na praktické využitie získaných poznatkov nielen v skautskej organizácii, ale najmä v ďalšom živote.
Práve kvôli týmto podmienkam má Kormidelnícky kurz vysoký kredit a radí sa medzi najlepšie kurzy pre deti v skautskom veku na Slovensku.

Viac na stránke kurzu: http://kk2015.skauting.sk/

Poď na KK 2015: https://www.youtube.com/watch?v=RJ2zpnbA3vk