[:sk]Český projekt „Voda nebo alkohol?“[:en]Czech project „Water or Alcohol?“[:]

[:sk]Projekt Voda nebo alkohol

S problém alkoholu na vode sme sa už stretli na slovenských riekach mnohokrát. Mnohí vodáci sa potužujú alkoholom už hneď zrána a je to už u nich akási  tradícia a neuvedomujú si, že môžu mať na rieke vážne problémy. V našej organizácii pritom platí tzv. „suchý zákon“ pre pohybe na vode. Mnohí z nás majú zodpovednosť za deti a mládež a z týchto dôvodov suchý zákon absolútny pre celú akciu a všetkých účastníkov.

Alkohol na vode trápi mnohých vo väčšine krajín, kde vodáctvo existuje. V Čechách sa kvôli tomu rozbehol projekt“ Voda nebo alkohol?“, ku ktorému sa pripojil aj český Junák. Viac si o problémoch s alkoholom, i cieľoch projektu môžete prečítať na nasledovných odkazoch.

Link na webstránku projektu:

http://www.voda-nebo-alkohol.cz/

Článok zverejnený na stránke českého Hlavného kapitanátu vodných skautov:

http://vodni.skauting.cz/novinky-2/vodacke-organizace-varuji-pred-alkoholem-na-vode

Článok o pojazdných baroch na riekch v Čechách:

http://budejovice.idnes.cz/po-vltave-pluji-bary-reka-je-jako-diskoteka-zlobi-se-jejich-odpurci-10v-/budejovice-zpravy.aspx?c=A140624_2076634_budejovice-zpravy_mbe

Vyzývame všetkých vodákov na bezpečné trávenie času na vode a to bez konzumácie alkoholu pred splavom i počas neho. Nie je to samozrejme ako u nás skautov s absolútnym zákazom, no potúžiť sa rozumne večer v kempe je určite pre vás dostatočne bezpečnou alternatívou. Precenenie svojich schopností môže byť na vode nebezpečné.

Všetkým šťastný splav!

Projekt Voda nebo alkohol

 

 [:en]Projekt Voda nebo alkohol
(Caption: Water or Alcohol?)

We’ve encountered the problem with alcohol many times on the rivers of Slovakia. Many people drink right as they wake up, because it’s some kind of a tradition for them, without realizing that it might cause serious problem on the water. In our prganization we have something called „dry law“ while on the water. Many of us are responsible for kids and teens what is the cause for the dry law to be absolute from the beggining to the end of the trip and for all participants.

Many countries struggle with alcohol onboard as well. In the Czech Republic the project called “ Voda nebo alkohol?“ („Water or Alcohol?“) has been started which is supported by organization of Czech Scouts and Guides – Junák. More about problems with alcohol and goals of this project can be found on following websites.

Link to the project website:

http://www.voda-nebo-alkohol.cz/

Article published on the website of HKVS (Czech Sea Scouts Headquarters):

http://vodni.skauting.cz/novinky-2/vodacke-organizace-varuji-pred-alkoholem-na-vode

Article about boat-bars on rivers of the Czech Republic:

http://budejovice.idnes.cz/po-vltave-pluji-bary-reka-je-jako-diskoteka-zlobi-se-jejich-odpurci-10v-/budejovice-zpravy.aspx?c=A140624_2076634_budejovice-zpravy_mbe

We encourage all people to stay safe by not drinking before or during trips on water. You don’t have to take is all the way to the ablosute ban of alcohol the way we do it, but it’s definitely safer to celebrate a successful passage after completing it than celebrate first and having to rescue someone from the water. Overestimating your abilities can be very dangerous.

Have a great time!

Projekt Voda nebo alkohol[:]

Scroll to Top

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close