Prví absolventi KLŠ sú na svete

22. a 23. marca 2014 sa konali vodcovské, a následne kapitánske, skúšky prvého ročníka Kapitánskej lesnej školy pod záštitou našej Námornej akadémie vodných skautov (NAVS) na Slovensku. Tie prebehli tam, kde sa to všetko, takto pred rokom, začalo – v skautskom dome v Zlatovciach v Trenčíne.

Zaberačka to bola veru riadna. Najprv prebiehali klasické vodcovské skúšky a potom ešte kapitánska skúška pred extra komisiou. V sobotu večer sa úspešní absolventi uvoľnili pri mandoline kapitána Tryska, ktorý celú KLŠ ako vodácky skautský inštruktor zastrešoval a organizoval 🙂

V nedeľu sme svoje schopnosti museli ešte dokázať aj na vode, pri tréningu praktických zručností na plavárni. Opäť sme si vyskúšali záchranu topiaceho, ale aj kajakovanie a eskýmaka.

Prehľad absolventov KLŠ 2013/2014
Máša – 3.zbor Aničky a Bořivoja Uhrových Kežmarok
Supo – 59. zbor Barbakan Banská Bystrica
Chamurapi – 13. zbor Bratislava – Petržalka
Marcus – 93. prístav Tortuga Trenčín
Bari – 80. zbor Ginko Piešťany

22. marca večer prebehla aj skúška Dôstojníckej školy Tortuga, ktorú úspešne zložil Karol z 93. prístavu Tortuga Trenčín 🙂

Marcus (zdroj 93.prístav Tortuga)

Članky z jednotlivých víkendov nájdete tu:

1.víkend (Trenčín)
2.víkend (Rakúsy)
3.víkend (Žilina)
4.víkend (Ústie nad Priehradou)
5.víkend (Trenčín)

Scroll to Top

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close