[:sk]Projekt SKAUTSKÁ LODENICA 59. zboru Barbakan[:]

[:sk]logo nalepkaV mesiaci apríl 2016 sa rozbehol v Banskej Bystrici projekt SKAUTSKÁ LODENICA. Tu je krátka správa z tohoto projektu:

Názov projektu: SKAUTSKÁ LODENICA!

Termín realizácie: 1.4.-20.8.2016

Cieľ projektu: Prostredníctvom organizácie plánovacích a remeselných workshopov na lodenici chceme rozvíjať u mladých zručnosti a vedomosti, ktoré sú potrebné na vytvorenie atraktívneho prostredia, ku ktorému si vybudujú osobitý vzťah.  Takto chceme položiť základ pre ďalší rozvoj aktívneho trávenia voľného času športovými aktivitami na vodných tokoch a vodných plochách v Banskej Bystrici a jej okolí.

Doplnkovými cieľmi boli: Vytvorenie stabilnej základne vodných skautov z Banskej Bystrice. Materiálno-technické zabezpečenie s cieľom kvalitnejšej a bezpečnejšej práce s deťmi a mládežou. Propagácia vodných športov u detí a mládeže. Výpomoc cez dobrovoľnícku prácu na lokálnej úrovni. Propagácia Slovenského skautingu a jeho aktivít. Rozvoj telesnej zdatnosti mládeže.

Od 1.4.2016 rozbehli skauti a skautky z 59.zboru Barbakan Banská Bystrica projekt Skautská lodenica. Projekt mal niekoľko fáz:

  • Prípravnú fázu – plánovanie aktivít, ktoré by mali podporiť projekt, plus plán remeselných projektov.
  • Skautská lodenica – vytipovanie priestoru, vybavenie a návšteva priestoru. Tu sa nám žiaľ nepodarilo získať pôvodne navrhovaný priestor v centre Šalkovej a tak sme zriadili Lodenicu na opačnom brehu Hrona, trochu ďalej od vodnej plochy.
  • Realizácia – šport a iné aktivity – zrealizovali sme niekoľko akcií, pri ktorých sme trénovali techniku pádlovania a základy pohybu a pobytu na vodných plochách. Medzi najvýznamnejšie patril splav Hrona z Brusna k skautskej lodenici v Šalkovej v počte cez 50 detí. V rámci dielní sme vždy ako odmenu realizovali krátke plavby po šalkovskej priehrade ako odmenu za pomoc pri realizácii projektu.
  • Realizácia – remeselné aktivity a workshopy – Podarilo sa nám upraviť priestor lodenice pre potreby skladovania veľkých 6,5m pramíc. Vytvorili sme priestor pre nástupy posádok. Zhotovili sme skladací prenosný sťažeň na vyvesovanie vlajok. Zhotovili sme stojan na samotné pramice P650. Zhotovili sme stojan na pádla a zavesenie viest. Zhotovili sme označenie lodenice dreveným nápisom. Vykosili sme celý priestor lodenice. Taktiež sme vykosili vyše 250 metrový úsek až k vodnej ploche v Šalkovej, ktorou je nevyhnutné lode prenášať. Priamo na našej skautskej dielni v Sásovej sme v závere projektu zrealizovali 2-dňový remeselný workshop k oprave našich lodí, prevažne plachetníc.
  • Hodnotiaca fáza – V tejto fáze sme zhodnotili výsledky projektu a dospeli sme k záveru, že napriek nižšej finančnej podpore zo strany mesta sa nášmu skautskému zboru podarilo dotiahnuť projekt Skautská lodenica do úspešného konca, pričom samotný projket nekončí ale pokračuje ďalej, no už v inej podobe. Celý projekt hodnotíme pozitívne.

Touto cestou by sme radi vyjadrili poďakovanie mestu Banská Bystrica za jeho finančnú podporu, ktorá umožnila realizáciu tohto projektu.

mesto

 

 

 

 

Realizované s finančnou podporou mesta Banská Bystrica.

 

Realizační tím

59. zbor Barbakan Banská Bystrica

Fotogaléria: Ondrej Mihaľko, Gyovanna

[:]
Scroll to Top

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close