Predstavujeme: Šatka Sea Scout Startup

[:sk]Belasá skautská VODÁCKA ŠATKA so systémom vodáckych kurzov a ponukou štvor-úrovňového špecializovaného vodáckeho napredovania bola predstavená na skautskom Sympóziu v októbri 2015 v Dolnej Tižinej. Má štyri miesta, kam sa našívajú odznaky napredovania vo vodáckych skautských profesiách: „Východ“ sú športové profesie, „Sever“ sú vedomostné profesie, „Západ“ sú výrobné profesie a „Juh“ patrí spoločenským profesiám služby tímu – odznak absolvovania príslušného doplnkového vodáckeho vzdelávania a získania príslušnej vodáckej „hodnosti“ (t.j. kormidelnícke doplnky k radcovskému kurzu, dôstojnícke doplnky k rangerskému kurzu, kapitánske doplnky k VLŠ a inštruktorské kompetencie pri organizovaní vodáckeho vzdelávania na úrovni ILŠVS). Rozdelenie profesií do svetových strán vychádza zo Setonovho ohňa a štyroch svetiel lesnej múdrosti.

zvlastni znameni woodcraft

Nášivky majú štyri úrovne náročnosti:
1) belasá úroveň je základná a nárok na ňu má každý, kto absolvuje príslušný kurz. (Južná nášivka sa vždy prišíva ako posledná, teda ak absolvent kormidelníckeho kurzu nemá ešte zaplnené ostatné miesta aspoň belasým stupňom, musí počkať a najprv absolvovať aspoň základný stupeň troch profesií z ponuky daného setu.)
2) oranžová (bronzová) predpokladá úplné zvládnutie problematiky aspoň v teoretickej rovine a snahu napredovať pod dohľadom inštruktora. Nárok na ňu má každý, kto na kurze preukáže, že problematike rozumie úplne, hoci ešte potrebuje vedenie.
3) biela (strieborná) predpokladá samostatné napredovanie a nositeľ preukáže, že už nepotrebuje asistenciu a vie napredovať sám, hoci s chybami. Pri jachtingu napríklad už chodí s partiou plachtiť a nepotrebuje vodiť za ručičku.
4) žltá (zlatá) je inštruktorská úroveň a na jej získanie je potrebné urobiť čosi ako “meisterstuck” majstrovský kúsok, t.j. zorganizovať kurz a odškoliť si ho, alebo zorganizovať splav a nechať si ho vyhodnotiť nestranným pozorovateľom.

Každú úroveň môže udeľovať iba človek, ktorý danú úroveň má. Okolo každej profesie sa združuje “gilda”, t.j. “cech”. Každý držiteľ nášivky bude pre účely organizovania cechov evidovaný v systéme, ktorý pre tento účel zriaďuje HKVS. Okrem toho ku každej profesii bude od roku 2016 na požiadanie sprístupnený formulár, po vyplnení ktorého bude ľahké zistiť svoju úroveň a teda akú nášivku daný skaut/vodca môže nosiť.

Od januára 2016 bude šatka dostupná na každom vodáckom kurze a hodnotiace formuláre budú súčasťou prihlasovania na kurzy (aktuálnu ponuku a termíny kurzov HKVS pravidelne spístupňuje na stránke www.aqua.sk). HKVS plánuje spustiť aj spätné zhodnotenie bývalých absolventov kurzov, ktorí sa nám po Slovensku túlajú bez ohodnotenia svojich kvalít.

Základným predpokladom na kúpu šatky je splnená nováčikovská alebo plavčícka skúška. Šatka bola vyvinutá ako nástroj hodnotenia kvality vodáckych kompetencií u všetkých skautov v SLSK bez ohľadu na to, v akých oddieloch sa združujú, či akú rovnošatu nosia. Je to spôsob, akým človek môže robiť vodný skauting, rásť vo vodáckych „hodnostiach“ a pritom byť organizovaný v bežnom nevodáckom oddieli.

V súčasnej ponuke budú tieto dva sety vodáckych profesií:
1. PADDLER (profesie: KONŠTRUKCIA KANOE a PADDLER)
2. JACHTER (profesie: KONŠTRUKCIA PLACHETNICE a JACHTER)
+ spoločné pre obe: VODNÁ ZÁCHRANA a VODÁCKE DOPLNKY

Skúška z príslušných vodáckych doplnkov (belasá – kormidelník, bronzová – dôstojník, strieborná – kapitán) bude integrovaná do trojvíkendového setu ponúkaných kurzov. (Zlatú úroveň – komodor/inštruktor vodných skautov – môže člen SLSK získať iba dosiahnutím 3 zlatých úrovní profesie vrámci daného setu a úspešným absolvovaním kapitánskej skúšky. Ide v podstate o vyznamenanie za dosiahnuté výsledky v odbornom vodáckom napredovaní, keďže Slovenský skauting neponúka špecializovanú vodácku inštruktorskú lesnú školu.)

Je predpoklad, že pomocou tejto VODÁCKEJ ŠATKY budeme o sebe vedieť viac a naša skautská rodina odborníkov pre vodnú vec sa rozrastie o tých, na ktorých možno zabúdame, alebo o nich ani nevieme.

Dobrý vietor pri skautskej práci praje
TRYSKO[:en]Belasá skautská VODÁCKA ŠATKA so systémom vodáckych kurzov a ponukou štvor-úrovňového špecializovaného vodáckeho napredovania bola predstavená na skautskom Sympóziu v októbri 2015 v Dolnej Tižinej. Má štyri miesta, kam sa našívajú odznaky napredovania vo vodáckych skautských profesiách: „Východ“ sú športové profesie, „Sever“ sú vedomostné profesie, „Západ“ sú výrobné profesie a „Juh“ patrí spoločenským profesiám služby tímu – odznak absolvovania príslušného doplnkového vodáckeho vzdelávania a získania príslušnej vodáckej „hodnosti“ (t.j. kormidelnícke doplnky k radcovskému kurzu, dôstojnícke doplnky k rangerskému kurzu, kapitánske doplnky k VLŠ a inštruktorské kompetencie pri organizovaní vodáckeho vzdelávania na úrovni ILŠVS). Rozdelenie profesií do svetových strán vychádza zo Setonovho ohňa a štyroch svetiel lesnej múdrosti.

zvlastni znameni woodcraft

Nášivky majú štyri úrovne náročnosti:
1) modrá úroveň je základná a nárok na ňu má každý, kto absolvuje príslušný kurz. (Južná nášivka sa vždy prišíva ako posledná, teda ak absolvent kormidelníckeho kurzu nemá ešte zaplnené ostatné miesta aspoň belasým stupňom, musí počkať a najprv absolvovať aspoň základný stupeň troch profesií z ponuky daného setu.)
2) oranžová (bronzová) predpokladá úplné zvládnutie problematiky aspoň v teoretickej rovine a snahu napredovať pod dohľadom inštruktora. Nárok na ňu má každý, kto na kurze preukáže, že problematike rozumie úplne, hoci ešte potrebuje vedenie.
3) biela (strieborná) predpokladá samostatné napredovanie a nositeľ preukáže, že už nepotrebuje asistenciu a vie napredovať sám, hoci s chybami. Pri jachtingu napríklad už chodí s partiou plachtiť a nepotrebuje vodiť za ručičku.
4) žltá (zlatá) je inštruktorská úroveň a na jej získanie je potrebné urobiť čosi ako “meisterstuck” majstrovský kúsok, t.j. zorganizovať kurz a odškoliť si ho, alebo zorganizovať splav a nechať si ho vyhodnotiť nestranným pozorovateľom.

Každú úroveň môže udeľovať iba človek, ktorý danú úroveň má. Okolo každej profesie sa združuje “gilda”, t.j. “cech”. Každý držiteľ nášivky bude pre účely organizovania cechov evidovaný v systéme, ktorý pre tento účel zriaďuje HKVS. Okrem toho ku každej profesie bude od roku 2016 na požiadanie sprístupnený formulár, po vyplnení ktorého bude ľahké zistiť svoju úroveň a teda akú nášivku daný skaut/vodca môže nosiť.

Od januára 2016 bude šatka dostupná na každom vodáckom kurze a hodnotiace formuláre budú súčasťou prihlasovania na kurzy (aktuálnu ponuku a termíny kurzov HKVS pravidelne spístupňuje na stránke www.aqua.sk). HKVS plánuje spustiť aj spätné zhodnotenie bývalých absolventov kurzov, ktorí sa nám po slovensku túlajú bez ohodnotenia svojich kvalít.

Základným predpokladom na kúpu šatky je splnená nováčikovská alebo plavčícka skúška. Šatka bola vyvinutá ako nástroj hodnotenia kvality vodáckych kompetencií u všetkých skautov v SLSK bez ohľadu na to, v akých oddieloch sa združujú, či akú rovnošatu nosia. Je to spôsob, akým človek môže robiť vodný skauting, rásť vo vodáckych „hodnostiach“ a pritom byť organizovaný v bežnom nevodáckom oddiele.

V súčasnej ponuke budú tieto dva sety vodáckych profesií:
1. PADDLER (profesie: KONŠTRUKCIA KANOE a PADDLER)
2. JACHTER (profesie: KONŠTRUKCIA PLACHETNICE a JACHTER)
+ spoločné pre obe: VODNÁ ZÁCHRANA a VODÁCKE DOPLNKY

Skúška z príslušných vodáckych doplnkov (belasá – kormidelník, bronzová – dôstojník, strieborná – kapitán) bude integrovaná do trojvíkendového setu ponúkaných kurzov. (Zlatú úroveň – komodor/inštruktor vodných skautov – môže člen SLSK získať iba dosiahnutím 3 zlatých úrovní profesie vrámci daného setu a úspešným absolvovaním kapitánskej skúšky. Ide v podstate o vyznamenanie za dosiahnuté výsledky v odbornom vodáckom napredovaní, keďže slovenský skauting neponúka špecializovanú vodácku inštruktorskú lesnú školu.)

Je predpoklad, že pomocou tejto VODÁCKEJ ŠATKY budeme o sebe vedieť viac a naša skautská rodina odborníkov pre vodnú vec sa rozrastie o tých, na ktorých možno zabúdame, alebo o nich ani nevieme.

Dobrý vietor pri skautskej práci praje
TRYSKO[:]

Scroll to Top

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close