Skautský projekt “Build a Boat” na Sympóziu

Banskobystrický vodácky BUILD-A-BOAT tím sa chystá na Sympózium predviesť svoju novú loď CASSIOPEIA a prehodiť pár slov s každým, ktorého stavba plachetnice zaujíma.

Skautský projekt “Build a Boat” podporuje vznik lodiarskych tímov priamo na základných školách a ponúka týmto tímom možnosť priamo okúsiť skautskú fyziku, matematiku, chémiu, telesnú výchovu, technickú výchovu a zemepis. Projekt je súčasťou programu Sea Scout Startup a má za cieľ nakopnúť mladé žiacke tímy a nadchnúť ich pre skautský spôsob práce a pre vodné dobrodružstvo.