Course CANOE I. – light (1.5.-2.5.2015)

Kurz KANOE I. – light (1.5.–2.5.2015)

uradne-oznacenie-bbsk-s-napisom-financna-podpora

Dňa 1.5.2015 sa uskutočnila v Banskej Bystricii realizácia projektu „Vyraz s nami na vodu!“ aka “Kurz KANOE I. – light”, ktorej sa zúčastnilo 51 účastníkov skautov i neskautov z celého Slovenska. Išlo o splav Hrona v úseku Brusno – Banská Bystrica spojenú s kurzom KANOE 1, ktoré sa konalo pod záštitou Hlavného kapitanátu vodných skautov na Slovensku.

Čo sa nám podarilo dosiahnuť:

– pred splavom prebehlo školenie k technikám pádlovania na rafte, kajaku a kanoe, organizácii posádok a organizácii splavu, bezpečnosti na vode vrátane inštruktáže sebazáchrany a záchrany z lode,

– priamo na vode prebehla praktická časť kurzu (technika plavby, synchronizácia posádok, rôzne vodácke manévre, vystupovanie, nastupovanie, kotvenie, traverz, prejazd pereje a pod.),

– počas splavu prebehlo niekoľko hier a súťaží (pirátske prepady, preteky v rýchlosti a pod.),

– počas splavu sme sa niekoľkokrát zastavili na najvychytenejších atrakciách, prípadne najkrajších výhľadoch: bralo Kráľovná, zaniknutý most v Lučatíne, prístav Mlynčok, zámok Slovenská Ľupča, rybník Šalková, šalkovská elektráreň a pod.,

– na konci splavu prebehla krátka inštruktáž k starostlivosti o materiál a správnemu baleniu materiálu,

– po akcii prebehla ešte spoločná prezentácia fotiek z akcie a zopakovanie základných informácii z kurzu KANOE I.,

– pre ubytovaných sme pripravili polnočnú prehliadku centra mesta,

– na druhý deň prebehla propagácia vodného skautingu z Banskej Bystrice aj s ukážkou našej lodiarskej dielne.

Touto cestou by sme radi vyjadrili poďakovanie Banskobystrickému samosprávnemu kraju za finančnú podporu, ktorá umožnila realizáciu tohto projektu.

uradne-oznacenie-bbsk-s-napisom-financna-podpora

 

Tešíme sa na vás na ďalších skvelých akciách

Vaše HKVS