Course CANOE I. (15.5.-17.5.2015)

Kurz  KANOE I. (15.5.-17.5.2015)

Program sa začal v piatok večer prednáškou v miestnej Čajovni na tému Bezpečnosť na vode a pokračovala témami Organizácia splavu, Charakteristika tokov a podobne. Táto teoretická časť bola doplnená nákresmi a materiálovým vybavením pre lepšiu orientáciu v tématike vodáctva. Prednáška bola doplnená o hudobnú vložku starých slovenských skautských vodáckych piesní. V závere sme si ponechali čas na voľnú diskusiu a rôzne situácie zo skautskej praxe, na ktorých sme si mohli ukázať praktické využitie týchto vedomostí.

Sobotný program pozostával zo splavu Váhu od Vrútok po hrad Strečno. Pred nalodením sa rozdelili účastníci do posádok a určení kormidelníci prevzali materiál, o ktorý sa museli až po jeho odovzdanie príkladne starať podľa nadobudnutých vedomostí. V posádkach si účastníci vysvetlili základy techniky plavby, naloďovania, uloženia materiálu v plavidlách, ako aj predchádzanie rizikám na vode (úpal, pitný režim a pod.).

Počas spoločného nástupu prebehlo neformálne Odomykanie vody bratom Tryskom a Hankou a účastníci dostali posledné organizačné pokyny k splavu ako aj komunikačným vizuálnym prostriedkom medzi plavidlami.

Počas splavu účastníci trénovali podľa úrovne skúseností nasledovné:

 • pozícia háčik a jeho techniky pádlovania,
 • pozícia kormidelník a jeho techniky pádlovania,
 • komunikácia kormidelník vs. háčik,
 • splav pereje,
 • pasívne a aktívne plávania, prevaľovanie,
 • záchrana pomocou hádzačky,
 • simulované prevrátenie plavidla,
 • nalodenie do plavidla z miesta, kde nedočiahli na dno,
 • kotvenie, naloďovanie, vyloďovanie,
 • traverz,
 • záchrana z plavidla,
 • ako pripraviť plavidlo na splav a ako ho správne zbaliť.

Po splave sme si vo Vrútkach dali spätnú väzbu k základným otázkam, ktoré sme si položili aj v piatok večer, s cieľom ako sa komu zmenili priority a pohľad na tému aktívne trávenie času na vode. Účastníci si mohli zakúpiť skautskú vodácku výzvu SPLAV PEREJE, z ktorej si plnili rôzne úlohy počas splavu. Podujatie hodnotíme vysoko pozitívne. Od niektorých účastníkov vzišiel podnet na aktívne trávenie času na vode vo vlastných oddieloch. Dokonca sa už čoskoro konalo viacero splavov, ktoré iniciovali účastníci kurzu.

V nedeľu sme odmenili tých najlepších skautskou vodáckou knihou od nášho brata Majorána ako odmenou za prejavenú snahu naučiť sa niečo nové a aj ako zdroj vedomostí pre prácu s deťmi na vode.

Váš NAVS tím

 

Scroll to Top

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close