[:sk]Atlantída, prebuď sa![:en]Atlantis, wake up![:]

[:sk]

Vodný živel zavše skrýva v svojich hlbinách večné tajomstvá, ktoré odhalí len odhodlaným. Odhodlanie sa pritom nemeria pochabým a bláznivým vrhaním sa do nebezpečenstva. Odhodlanie znamená byť pripravený načrieť do studnice vlastnej múdrosti a s pokorou vykročiť vpred – vydať sa na cestu. Osudy mnohých viedli ich nevypovedané túžby a bezbrehá lačnosť po tajomstve ukrytého v hlbinách pradávneho mora. Vše znalí mudrci, mocní panovníci, svetaskúsení obchodníci, vetrom ošľahaní kapitáni, starí morskí vlci, ale aj nehanební podvodníci, krutí korzári, zapredaní zradcovia, lakotní zbohatlíci, tí všetci ju túžili objaviť. Jej legendami opradené siene zo zlata, dych berúce bulváre, honosné aleje, starosvetské vznešené spôsoby, neuchopiteľne zázračné vynálezy, ohromujúcu majestátnosť a nedozernú krásu vinúcu sa ďaleko za horizont. To všetko očakávali mnohí od stratenej Atlantídy. Nemohli však zrieť to, na čo neboli pripravení. Nemohli stanúť na miestach, o ktorých netušili. Nemohli svoje srdcia nadchnúť spôsobom, ktorý by ich bol býval oslobodil od márnivej a nič neprinášajúcej túžby po poklade. Takmer nik nepochopil, že cesta do bájnej Atlantídy vedie inými chodníčkami, vyžaduje si iný spôsob sebazaprenia a prekonanie tej najväčšej výzvy zo všetkých – výzvy prebudenia… Preto si pamätaj, milý odhodlaný námorník – prebuď sa! Prebuď svoju zvedavosť, skutočný cit, autentickú radosť, detsky nevinný, no pritom tak pravdivý pohľad na skutočnosť a súčasne dospelý prístup k dobrodružstvu a priateľstvu! Ak máš pocit, že si pripravený na spoločnú plavbu k starobylým prístavom strateného mesta, zakrič spoločne s nami: „Atlantída, prebuď sa!“ Ak Tvojimi žilami koluje namiesto neskrotnej pochabej túžby skutočná viera v spravodlivosť, opäť raz mocne spolu s nami zvolaj: „Atlantída, prebuď sa!“. Ak je podstatou tvojho bytia snaha robiť kúsok sveta o niečo lepším a svojou tvorivou prácou a činnosťou prispieť k všeľudskému dobru, volaj opäť a zas a znova: „Atlantída, prebuď sa!“. Zvolaj tieto slová do noci, zvolaj ich do hlučného príboja, do hukotu vodopádu, do hrmivého trilkovania divokej pereje. Nechaj túto správu znieť na hocktorom mieste a vedz, že tieto slová smerujú k Tebe. Že Ty si tým diamantom, ktorý sa prebúdza, Ty si Atlantídou čakajúcou no objavenie, Ty si prístavom otvárajúcim svoje brány pre druhých, Ty si tým nástrojom robiacim všetko a všetkých vo svojom okolí lepšími. Tak vyjdi z bezpečia domovského prístavu, opusť pohodlie domova a objav neobjavené – nových priateľov, nevšedné dobrodružstvá, vodný živel, stratené mestá a báje, večne žijúce mýty a vlastné prebudenie.

 

Atlantída prebuď sa!

 

Vidíme sa na Slovensku v termíne 19.–25. 7. 2020. Ty a vodní skauti z rôznych kútov Európy. Ty a Tvoja Atlantída. Ty a AQUA 2020.

 

ZA AQUA TÍM

MAREK PLEŠKO – MARCUS

 

[:en]

Water often hides eternal secrets in its depths, which can only be revealed to the determined ones. Determination, however, is not measured by one’s willingness to plunge into danger foolishly and recklessly. Determination means the willingness to tread the path with wisdom and humility. Destiny of many was led by their unfulfilled desires and endless hunger for the secrets hidden in the depths of the ancient sea. Sages, powerful rulers, world-wise merchants, wind-beaten captains, old sea wolves as well as inglorious tricksters, cruel corsairs, traitors and devious upstarts yearned for its mysteries. The halls of gold shrouded in legends, breathtaking boulevards, spectacular tree-lined avenues, antique noble manners, miraculous inventions, the overwhelming magnificence and immeasurable beauty spreading far behind the horizon. Many expected the lost Atlantis to provide all of this. Nevertheless, they could not see what they were not ready for. They could not set foot in places they did not expect. They could not bring their hearts to abandon their vain and futile lust for treasure. Very few understood that the path to the mythic Atlantis lies in different places and demands iron will and the ability to overcome the greatest challenge of them all – the challenge of awakening. Therefore, remember, dear determined sailor – wake up! Wake up your curiosity, true sensibility, authentic joy, childlike innocence but also a faithful view of reality as well as an adult approach to adventure and friendship! If you feel that you are prepared for a shared voyage to antique harbours of the lost city, give a shout together with us: “Atlantis, wake up!” If true faith in fairness instead of untamed foolish desire is floating in your veins, once again give a powerful shout with us: “Atlantis, wake up!” If your purpose is to make a piece of the world a better place and to contribute by your creative work and effort to the good of all, give a shout again and again: “Atlantis, wake up!” Shout the words into the night; shout out them into the booming surf, into the roar of the waterfalls, into the thunderous song of the wild rapids. Let this message resound everywhere and be sure that these words are aimed at you. You are the diamond that is waking up; you are the Atlantis waiting to be discovered; you are the harbour opening its gates for others; you are the tool making everyone and everything around you better. So leave the safety of your home port, leave the comfort of your home and discover something undiscovered – new friends, remarkable adventures, the element of water, lost cities and myths, eternal legends and your own awakening.

Atlantis, wake up!

We are going to meet in Slovakia from the 19th to the 25th of July 2020. You and sea scouts from various places of Europe. You and AQUA 2020.

 

THE MEMBER OF AQUA TEAM

MAREK PLEŠKO – MARCUS

[:]
Scroll to Top

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close