[:sk]AQUA 2015 – Základné informácie[:en]AQUA 2015 – Main information[:]

[:sk]

Návrat k prameňom“

Info zakladnuo

Prípravný tím pracuje na plné obrátky, šéf akcie pomaly ale isto šedivie… aj toto sú príznaky toho, že už o pár mesiacov tu máme leto a s ním dlho očakávanú akciu, tzv. vodné Jamboree, s príznačným názvom AQUA. Je to už siedmykrát, čo sa táto akcia bude konať, a preto vám prinášame hlavné a ucelené informácie, po ktorých určite bažíte.

Čo je to AQUA?

AQUA je akési vodné Jamboree, národná akcia s medzinárodnou účasťou, týždeň plný adrenalínu, týždeň plný vody a (nielen) vodných aktivít… Takto aj mnohorako inak by sa AQUA dala definovať. Akcia vznikla pôvodne z nápadu pár chalanov z hornej Oravy a získala si srdcia ľudí natoľko, že na poslednej samostatnej v roku 2008 (v roku 2012 bola AQUA súčasťou stredoeurópskeho Jamboree) ste mohli stretnúť účastníkov (až) z 12 krajín!

10.- 17. 8. 2015 | Námestovo, Slovensko

AQUA sa uskutoční v auguste na brehoch Oravskej priehrady, na miestach, kde vznikla. Aj preto tento rok dostala príznačný podtitul „Návrat k prameňom“, ktorým organizátori chcú, okrem iného, upriamiť na túto skutočnosť.

Oravská priehrada a jej okolie ponúkajú rôznorodé možnosti oddychu i akcie. Blízko je do Poľska, na Západné Tatry (Roháče), na Babiu horu (najsevernejší bod Slovenska), na Oravský hrad, do skanzenu… možností je neúrekom.

AQUA kemp

Do AQUA kempu sa dostanete pešo priamo z Námestova, do ktorého sa dá dopraviť sa len autobusmi (vlaky majú najbližšiu stanicu v Tvrdošíne). Kemp pozostáva z dvoch väčších lúk na brehu spomínanej Oravskej priehrady.

GPS 49.410719, 19.503196

Ubytovanie a strava

Účastníci budú ubytovaní vo vlastných stanoch. Výnimkou sú vĺčatá, ktoré budú mať zabezpečené podsadové stany. Každá z prihlásených skupín bude zaradená do jedného zo subcampov, podľa čoho bude mať vyčlenenú svoju plochu v rámci stanovej časti kempu.

Strava bude 3-krát denne, z toho jedno teplé jedlo – večera.

Program

Ako indikuje samotný názov akcie, programové bloky sa budú týkať z väčšej polovice práve vodných aktivít. Môžete sa však tešiť a peknú dávku programu na súši. Súčasťou programu bude aj kultúrna, tzv. večerná časť, v ktorej sa môžete tešiť aj na medzinárodný večer. Bližšie informácie o programe zverejníme v samostatnom článku.

Účastníci

AQUA je otvorená všetkým, ktorých vek do začiatku akcie dosiahne minimálne 10 rokov. Horná hranica nie je určená. Pri mladších účastníkoch ( do 15 rokov ) sa kladie väčší dôraz na ich praktické znalosti vodáckej zručnosti. Pravdaže, aj od starších účastníkov očakávame, že vodu neuvidia po prvýkrát.

Staff-áci

Na to, aby akcia išla ako hodinky, je samozrejme potrebný šikovný realizačný tím. Počet staff-ákov pre tohoročnú AQUA bol stanovený na 60. Takže ak máte chuť a odvahu pomôcť neváhajte sa prihlásiť. Miest je málo a míňajú sa.

Cena

Účastnícky poplatok je 120€, pričom je táto výška garantovaná len do 25. mája 2015 . Členovia realizačného tímu majú zvýhodnený poplatok – 60€.

Ako sa registrovať?

Jednoducho! Stačí vyplniť formulár. Ale pozor! Registrovať sa treba v 6-členných “posádkach”, pričom platia 3 pravidlá:

  1. ) v 6-člennej “posádke” musia byť aspoň 3 ľudia schopní kormidlovať 2-miestnu loď (Neplatí pre vĺčatá a starších nováčikov na vode. Tí budú mať upravený program.),
  2. ) každá posádka musí mať medzi sebou radcu/vodcu schopného zabezpečiť základné presuny a chod posádky,
  3. ) minimálne každé 2 posádky musia mať medzi sebou dospelú osobu zodpovednú za ostatných 11 členov.

 

Účastníci sa môžu registrovať na tomto odkaze.

Staffáci sa môžu registrovať na tomto odkaze.

 [:en]

„Back to the Source“

Basic Facts

Our team is busy and working to prevent the coordinator from losing more hair… these are the basic facts about summer quickly approaching – this time with so called „sea scout jamboree“ with its charismatic name AQUA 2015. For the seventh time already people from far and neer will meet at familiar places and here is what you should know if you are planning to come.

What is AQUA?

AQUA is the biggest national event of Slovak Sea Scouts which became international a long tme ago – a week full of adrenaline, full of water and full of activities bound to other „elements“ as well. This is just one of many ways how it can be defined. They were just a group of rovers who came up with the idea, but it has won hearts of many and at the last one, in 2008, you could have met hundreds of participants from 12 countries.

August 10 – 17, 2015 | Námestovo, Slovakia

AQUA is going to take place in August on the shores of Orava dam – place where it originated. That is why our team gave it a subtitle „Back to the Source“.

Orava dam and its surroundings offer a great variety of leasure time activities. It is located near Slovak – Polish border, close to Západné Tatry mountain range, Babia Hora Mountain (the northernmost point on Slovak map), Orava Castle, open-air Museum of Rural Architecture…and many others.

AQUA Camp Site

You can reach AQUA Camp Site from Námestovo, which can be reached by coach from any major Slovak city (the nearest train station is in Tvrdošín). The place consists of two neighbouring camp sites on the shore of Orava dam.

GPS 49.410719, 19.503196

Accomodation and Catering

Participants are supoosed to take their own tents except Cub Scouts and those under 15 years of age whose accomodation will be provided in scout tents with wooden sides and floor. Each partaking group will be organized in one of several subcamps whith which they will share the same camping area and everyday program blocks.

3 daily meals (dinner served hot) are guaranteed in the participants fee.

Program

As you can decipher from the event´s very name, major part of everyday program blocks will be bound to water. You should, however, prepare yoursepves for a great deal of earthbound shots with an addition of evening cultural program and a whole international socializing day. More program information will be comming soon in separate article.

Participants

AQUA is open to everyone whose age on the arrival will be equal to or higher than 10. Upper age linit IS NOT set, however, participants younger than 15 must prove their experience with water activities before their appolication is accepted. Older ones are also supposed to be not first-timers on water.

Staff Members

If you wish to become a member of our Staff Team and contribute thus to a better organized and timed event, you can register by filling a separate Staff form. There are 60 places in our team and most of them are being manned with interesting people able to help even in this very moment. So if you wish to experience some more AQUA this year, deffinitely let us know.

Participants´ Fee

This time the participants fee has been settled to 120€ equal for all who register before May 25. Full-time staff members will have their fee lowered to half – 60€.

How to register?

It is easy enough – just fill in the form bellow. In doing so make sure that you register as a 6-member group following rthree simple rules:

1) each 6-member „watch“  shall include at least 3 members able to steer a 2-seat canoe on stern (good handling of a paddle). Cub Scouts and inexperienced groups will be organized in the same subcamp with altered daily program.

2) Each 6-member watch should be led by an experienced and trained patrol leader (one of the six) able to coordinate the basic group life and logistics during the event.

3) One adult leader can be responible for a maximum of 11 other registered participants (max. of 2 groups registered under one adult)

 

Participants can register here

Staff members can register here

 [:]

Scroll to Top

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close