Kurz Divoké vody – Roztoky u Křivokátu (ČR)

V dňoch 2.9. až 4.9.2016 sa konal v Čechách kurz Divoké vody pri obci Roztoky u Křivoklátu. Nachádza sa tam parádny tréningový areál s umelým kanálom, kde sa dá trénovať záchrana na vode i technika plavby. Náš tím vyrazil na tento kurz s cieľom získať kompetencie v oblasti záchrany, sebazáchrany a jazdy na divokej vody, zdokonaliť sa a pripraviť sa tak kvalitnejšie pre kurzy v SR. Dôležité bolo pre nás aj porovnanie úrovne a motivácia pre ďalšiu prácu vo vodnom skautingu.

Spali sme hneď vedľa rieky a tak sme mali veľa času na prípravy a samotný kurz, čo je obrovským potenciálom voči našim slovenským podmienkam, kde žiaľ musíme organizovať vždy logistiku ľudí, plavidiel i vodáckej výstroje. Kurz bol prepletený prednáškami na rôzne témy a nechýbali samozrejme ukážky rôznych videí. Samozrejme nesmela chýbať prax a tú predstavovali tri veľké bloky záchrany a jazdy na divokej vode. V nedeľu sa zároveň konalo preskúšanie účastníkov, predovšetkým z českej kapitánky. Dostatok inštruktorov a výstroje vytvoril naozaj kvalitné zázemie a pocit kvalitného kurzu to výrazne umocnilo.

Kurz poskytoval aj dostatok priestoru na vytváranie neformálnych vzťahov a utužovanie priateľstiev. Kolektív, ktorý sa na akcii zišiel bol veľmi príjemný a priateľský. Podarilo sa nám počas víkendu nadchnúť pár ľudí pre akciu AQUA 2017. Veríme, že pár z nich sa na nej objaví, hlavne keď sa koná tak blízko hraníc s Českou republikou.

Touto cestou patrí veľká vďaka organizátorom za skvelé rady a vedomosti, ako aj účastníkom za príjemne strávený víkend.

Návštevníci kurzu zo Slovenska

Green, Supo, Vosky