HKVS

Hlavný kapitanát vodných skautov (HKVS) je rada vodných skautov v rámci Slovenského skautingu, ktorá koordinuje aktivity vodného skautingu na celoslovenskej úrovni.

Základné ciele HKVS:

– spájať všetkých skautov, ktorí majú radi vodu, bez rozdielu farby rovnošaty,
– organizovať a zastrešovať pre všetkých vody-chtivých skautov splavy, kurzy a zaujímavé akcie s vodáckou tematikou,
– prostredníctvom Námornej akadémie vodných skautov (NAVS) ponúkať všetkým skautom, roverom a vodcom plnohodnotné a platné vzdelávanie vo vodno-skautskom štýle (Kormidelnícky kurz, Dôstojnícka škola, Kapitánska nadstavba k vodcovskej lesnej škole).


Zostava HKVS od 25.9.2015:

Hlavný kapitán HKVS Hlavný kapitán
Ondrej Mihaľko
59. zbor Barbakan Banská Bystrica
Prístavný prístavu HKVS
Prístavný HKVS
Ondrej Odokienko
59. zbor Barbakan Banská Bystrica
Kapitán HKVS
Kapitán HKVS pre vzdelávanie
Marek Pleško
93. prístav Tortuga Trenčín
Dôstojník HKVS Dôstojník HKVS pre AQUA
Petra Huliaková
25. zbor Vodopád Žilina
Dôstojník HKVS Dôstojník HKVS pre komunikáciu
Miroslav Hrivňák
59. zbor Barbakan Banská Bystrica
Dôstojník HKVS Dôstojník HKVS pre zahraničie
Pavol Kukla
59. zbor Barbakan Banská Bystrica