COVID-19

Pandémia COVID-19 zasiahla celú spoločnosť a spolu s tou aj prípravy AQUA 2020. Po dlhšej debate a zvážení viacerých možností sme sa v tíme rozhodli tento ročník AQUA presunúť na leto 2021. Myslíme si, že v aktuálnej situácii je to správne a zodpovedné rozhodnutie aj vzhľadom na medzinárodnú povahu akcie.

Registračný systém týmto uzatvárame a registráciu na AQUA 2021 otvoríme opäť na jeseň.
Pokiaľ ste už ako patrola zaplatili účastnícky poplatok, bude vám vrátený v najbližších dňoch v plnej výške na rovnaký účet, z ktorého platba prišla. Kontaktujte svojho patrol leadra pre ďalší postup. V prípade akýchkoľvek nejasností sa nám ozvite mailom. Zároveň by sme chceli poprosiť patrol leadrov o potvrdenie prijatia registračného poplatku späť na účet.

Hoci mnohí teraz trávime väčšinu času doma, s AQUA prípravami nekončíme! 😉 Už teraz sa tešíme na budúce leto, kedy sa s vami uvidíme a spoločne budeme objavovať tajomstvá Atlantídy. Keďže nakoniec máme na prípravy o rok viac, môžete sa tešiť na o to lepší ročník AQUA 2021! 

 

Pre novinky sledujte AQUA web a facebook stránku☺ ⛵

Dobrý vietor, pevné zdravie a slnečné dni

AQUA tím

covid-19