Český projekt „Voda nebo alkohol?“

Projekt Voda nebo alkohol

S problém alkoholu na vode sme sa už stretli na slovenských riekach mnohokrát. Mnohí vodáci sa potužujú alkoholom už hneď zrána a je to už u nich akási  tradícia a neuvedomujú si, že môžu mať na rieke vážne problémy. V našej organizácii pritom platí tzv. „suchý zákon“ pre pohybe na vode. Mnohí z nás majú zodpovednosť za deti a mládež a z týchto dôvodov suchý zákon absolútny pre celú akciu a všetkých účastníkov.

Alkohol na vode trápi mnohých vo väčšine krajín, kde vodáctvo existuje. V Čechách sa kvôli tomu rozbehol projekt“ Voda nebo alkohol?“, ku ktorému sa pripojil aj český Junák. Viac si o problémoch s alkoholom, i cieľoch projektu môžete prečítať na nasledovných odkazoch.

Link na webstránku projektu:

http://www.voda-nebo-alkohol.cz/

Článok zverejnený na stránke českého Hlavného kapitanátu vodných skautov:

http://vodni.skauting.cz/novinky-2/vodacke-organizace-varuji-pred-alkoholem-na-vode

Článok o pojazdných baroch na riekch v Čechách:

http://budejovice.idnes.cz/po-vltave-pluji-bary-reka-je-jako-diskoteka-zlobi-se-jejich-odpurci-10v-/budejovice-zpravy.aspx?c=A140624_2076634_budejovice-zpravy_mbe

Vyzývame všetkých vodákov na bezpečné trávenie času na vode a to bez konzumácie alkoholu pred splavom i počas neho. Nie je to samozrejme ako u nás skautov s absolútnym zákazom, no potúžiť sa rozumne večer v kempe je určite pre vás dostatočne bezpečnou alternatívou. Precenenie svojich schopností môže byť na vode nebezpečné.

Všetkým šťastný splav!

Projekt Voda nebo alkohol