AQUA – Podporili nás

     AQUA ako národný projekt Slovenského skautingu, najväčšie pravidelné podujatie pre mladých ľudí so zameraním na vodné športy a outdoorové aktivity na Slovensku, s medzinárodnou účasťou a tradíciou od roku 1998, si kladie za cieľ motivovať mladých ľudí k aktívnemu tráveniu voľného času so širším využitím možností, ktoré ponúka voda a vodné prostredie a tak preventívne pôsobiť voči negatívnym sociálnym javom v spoločnosti. v tejto snahe však Slovenský skauting nie je osamotený a mnohí participujú a podporujú našu snahu o atraktívne podujatie.

VŠETKÝM ĎAKUJEME!

Doteraz nás rôznym spôsobom podporili:

 


logo_REZORT_H04 nadaciatatrabankalogo-minedu-sk

 

 

 

 

 

 

 


ZnakSOSCeska_cesta_logo_claimhome-barista-kontakt 

 

 

 

 

 

 


02 59zbor03 89zbor01 80zbor