AQUA 2020 – Registrácia

Ešte nie ste so svojou patrolou zaregistrovaní na AQUA 2020? Neváhajte a pridajte sa na toto letné dobrodružstvo!

Týždeň na Liptovskej Mare sa bude niesť v znamení objavovania bájnej Atlantídy v spoločnosti niekoľkých stoviek skautov z rôznych krajín. Poď s nami prebádať tento región, nájsť si nových skautkých kamarátov, preskúšať svoje zručnosti a obohatiť sa o jedinečné zážitky!

Najbližšia AQUA sa bude konať 19. – 25. 7. 2020 na Liptovskej Mare. Registruje sa v 10-členných patrolách aspoň 12-ročných skautov a skautiek s dospelým vedúcim patroly. Registračný poplatok je v prvom kole registrácie 150 €.

registration.aqua.sk

Tešíme sa na vás!